خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

جلسه هیات مدیره خانه اعتماد روستا و سازمان فنی حرفه ای

طاهریان با فنی حرفه ای
تعامل خانه اعتماد روستا (جناب اقای طاهریان .عضو هیات مدیره خانه اعتماد روستا)با سازمان فنی حرفه ای شهرستان شمیرانات