خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

دکتر سیده فاطمه ذوالقدر

بازدید بخشدار و نماینده مجلس
بازدید بخشدار و نماینده مجلس

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی سرکار خانم دکتر سیده فاطمه ذوالقدر به همراه بخشدار محترم جاجرود جناب آقای قاصدی و مدیر مسئول خانه اعتماد روستا جناب آقای ابراهیمی  و جناب اقای احمدی رئیس شورای صنعتی جاجرود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰  از مدارس و کارخانجات روستای سعید آباد و کتابخانه خسرو آبادو عباس آباد واقع در شهرستان پردیس بازدید به عمل آوردند.

ایشان در این راستا با صاحبان کارخانه ها و مدیران مدارس به صحبت پرداختند. با توجه به هدف ایشان برای حل مشکلات روستا، مذاکره در راستای رفع و پیدا کردن  مشکلات و امور کارخانه ها و مدارس و… راه هایی برای رفع آن انجام شد.