خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

۳

جلسه بخشدار با نماینده مجلس

دیدار بخشدار محترم جاجرود جناب آقای قاصدی و شوراهای اسلامی بخش جاجرود با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی سرکار خانم دکتر ذوالقدر در این دیدار اکثر مشکلات بخش جاجرود از طریق بخشدار محترم و شوراهای اسلامی بخش جاجرود به نماینده محترم مجلس انتقال داده شد.