خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

۴

بازدید بخشدار و نماینده مجلس

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سرکار خانم دکتر سیده فاطمه ذوالقدر و بخشدار محترم جاجرود جناب آقای قاصدی از کتابخانه واقع در بخش جاجرود و رسیدگی به مشکلات آنها به همراه مدیر مسئول خانه اعتماد روستا جناب آقای ابراهیمی و مسئول خانه ملت شهرستان پردیس جناب آقای دکتر انصاری.