خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

۱

جلسه با نماینده مجلس

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محسن علیجانی زمانی از بخش جاجرود جاجرود و جلسه با اعضای محترم شورای اسلامی روستاهای سنجریان،ترقیان،سعید آباد،خسرو آباد،عباس آباد و دهیاران این روستا ها و رسیدگی به مشکلات آنها به همراه مدیر مسئول خانه اعتماد روستا جناب آقای ابراهیمی و مسئول خانه ملت شهرستان پردیس جناب آقای دکتر انصاری.